Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy Em-Farby, działający pod adresem www.emfarby.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Em-Farby” Krzysztof Tyra, ul. Biała Pierwsza 10a (sklepy stacjonarne ul. Kilińskiego 37), 23-300 Janów Lubelski, NIP: 862-000-24-63, REGON: 830009903, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Janowa Lubelskiego nr: 36 (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Handlowo-Usługowa „Em-Farby” Krzysztof Tyra prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.emfarby.pl


2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

 

3. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz, z zastrzeżeniem ust.2 Rozdziału Koszt i czas dostawy, koszt dostawy towaru na adres klienta.

 

4. Cena i koszt dostawy podany przy każdym towarze, składające się na kwotę do zapłaty przez kupującego, są wiążące od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Kwota do zapłaty wiąże zarówno kupującego jak i sprzedawcę.

 

5. Firma EmFarby zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I  FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamówienia można składać poprzez:

  • koszyk znajdujący się na stronach sklepu: www.emfarby.pl
  • e-mail, wysyłając zamówienie na adres: emfarby@gmail.com
  • infolinię, dzwoniąc pod numer (+48) 512 290 541 w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

 

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

 

3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy lub konto PayU

 

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • gotówka przy odbiorze
  • przelew bankowy

 

5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

 

6. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.

 

7. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują sie błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa. pobierz wzór noty korygującej

 

8. W przypadku zamówień powyżej kwoty 2 000 PLN lub realizowanych na indywidualne zamówienie, sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez kupującego.

 

 

III. DOSTAWA I KOSZT TRANSPORT

 

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera SIÓDEMKA.( więcej o koszcie dostawy w zakładce KOSZT DOSTWAY)

 

2. Sklep umożliwia odbiór osobisty zamówień w Janowie Lubelski (ul. Biała Pierwsza 10a , ul. Kilińskiego 37, 23-300 Janów Lubelski), w celu usprawnienia realizacji prosimy o wcześniejszy kontak tel. lub mailowy.

 

3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do klienta.

 

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 

 

IV. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE

Na podstawie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz.271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy drogą mailową na adres emfarby@gmail.com Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. W przypadku nie spisania protokołu szkody prosimy o zrobienie zdjęcia uszkodzonego towaru i wysłania do nas na maila emfarby@gmail.com  Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie dokonania jednej z w/w czynności.

 

2. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem) odesłać na adres:

Firma Handlowo-Usługowa „Em-Farby” Krzysztof Tyra,

ul. Biała Pierwsza 10a,

23-300 Janów Lubelski
z dopiskiem zwrot

Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

 

3. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne lub przy wykorzystaniu poczty email oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymaną wraz z nim paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu (Koszt zwortu ponosi Kupujący, który odstąpił od umowy).

 

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

 

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.emfarby.pl.

 

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.emfarby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Opowiemy na wszystkie pytania