Wczytuję dane...
Waga produktu: 23 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Koszt wysyłki od: 17.50 zł
Producent: Benjamin Moore
 
Oblicz ratę

Super Hide® Latex Primer/Undercoater 284

PROFESJONALNA FARBA GRUNTUJĄCA LATEKSOWA.

Wodorozcieńczalna akrylowa farba gruntująca do zastosowań wewnętrznych

18,9 L

KOLORY: biel tytanowa(możliwość zabarwienia)

wydajność - 10-14 m2/l

wykończenie - PEŁNY MAT

OPIS PRZEDMIOTU:

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do gruntowania ścian i sufitów oraz podłoży drewnianych i drewnopochodnych eksponowanych we wnętrzach pomieszczeń. Produkt stosowany przedaplikacją wodorozcieńczalnych farb z linii Regal i Super Spec. Grunt posiada doskonałą siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zuŜycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność  podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie a także zapewnia doskonałą przyczepność farby. Farba gruntująca MOORCRAFT SUPER HIDE ® LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284 polecana jest w zakresie gruntowania powierzchni ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. futryn, listew, drzwi) we wnętrzach mieszkalnych, obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, obiektach służby zdrowia oraz pomieszczeniach branży spożywczej.

ZALETY :

wyrównuje i redukuje chłonność podłoża

wzmacnia powierzchnię

ogranicza zużycie farby nawierzchniowej

ujednolica kolorystycznie

poprawia przyczepność farby nawierzchniowej

doskonała siła krycia

doskonała przyczepność do podłoŜa

krótki czas schnięcia

wysoka wydajność

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: tradycyjne wyprawy wapiennoLcementowe i cementowe,cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowoLkartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, podłoŜa drewniane i drewnopochodne, renowacja powłok dyspersyjnych.

Przygotowanie podłoża:

powierzchnie niemalowane:

Ściany i sufity: Powierzchnie nowych wypraw cementowoLwapiennych, cementowych i podłoży betonowych gruntować po 4 tygodniach sezonowania a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Należy usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania podłoŜa wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Przygotowane w powyższy sposób podłoże zagruntować MOORCRAFT SUPER HIDE®LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284. W przypadku podłoży gipsowych oraz osłabionych wypraw tynkarskich przed aplikacją gruntu MOORCRAFT SUPER HIDE ® LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284 zastosować preparat gruntujący SUPER SPEC HP™ CLEAR ACRYLIC SEALER P27 (dawna nazwa LM27&00 Clear Acrylic Sealer).

Farbę gruntującą MOORCRAFT SUPER HIDE®LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284 aplikować po min. 12 godzinach. Podłoża drewniane i drewnopochodne: Świeże podłoża drewniane należy odpowiednio wysuszyć i wysezonować. Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, żywicę i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania wyrównać odpowiednią szpachlówką lub masą wypełniającą. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

Uwaga:w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntow ania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

powierzchnie malowane (istniejące powłoki malarskie):

Ściany i sufity:

Usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoŜa. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Podłoża drewniane i drewnopochodne: Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie i luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania wyrównać odpowiednią szpachlówką lub masą wypełniającą. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Powierzchnię podłoża zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpylić i odtłuścić.

Uwaga:

w przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać gruntowanie próbne.Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej.

powierzchnie pokryte tapetami:

niewystarczająco przylegające tapety naleŜy oderwać od podłoża, usunąć starą warstwę kleju, wyszlifować, odpylić, zagruntować i ponownie przykleić. Istniejące tapety oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam.

Uwaga:

zaleca się stosowanie gruntu zabarwionego pod kolor farby nawierzchniowe

APLIKACJA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed uŜyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Farbę gruntującą aplikować w 1L2 warstwach pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosować następujące parametry: ciśnienie 103÷206 bar, średnica dyszy 0.017÷0.019, filtr – średnica oczka 60. Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego. Kolejną warstwę aplikować po min. 2 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i elementów oraz w naroŜnikach pomieszczeń. Nie nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE. Farbę nawierzchniową marki Benjamin Moore nanosić po min. 12 godzinach od gruntowaniaMOORCRAFT SUPER HIDE®LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +100 C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 200C i wilgotność względna powietrza 50%.Czas schnięcia: W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50 %, powłoka schnie ok. 0,5 godziny. W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 2 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga:

Zaleca się łączne stosowanie systemu – farby gruntującej SUPER HIDE®LATEX PRIMER/UNDERCOATER 284 oraz farb nawierzchniowych z linii Regal i Super Spec marki Benjamin Moore. Zabarwić dostateczną ilość gruntu z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Nie wprowadzać do produktu pigmentów w ilości powyżej dozwolonej w systemie barwienia BENJAMIN MOORE®COLOR PREVIEW®.

Opowiemy na wszystkie pytania

email: emfarby@poczta.onet.pl

tel 608 599 007