Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy Em-Farby, działający pod adresem www.emfarby.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Em-Farby” Krzysztof Tyra, ul. Biała Pierwsza 10a, 23-300 Janów Lubelski (zwany dalej "Emfarby"), NIP: 862-000-24-63, REGON: 830009903, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Janowa Lubelskiego nr: 36 (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Handlowo-Usługowa „Em-Farby” Krzysztof Tyra prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.emfarby.pl

 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

 

3. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz, z zastrzeżeniem ust.2 Rozdziału Koszt i czas dostawy, koszt dostawy towaru na adres klienta.

 

4. Cena i koszt dostawy podany przy każdym towarze, składające się na kwotę do zapłaty przez kupującego, są wiążące od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Kwota do zapłaty wiąże zarówno kupującego jak i sprzedawcę.

 

5. Firma EmFarby zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

7. Oświadczenie o ochronie prywatności dostępny za pomocą emfarby.pl, pod adresem dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę Emfarby w związku z prowadzeniem emfarby.pl.

8. RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I  FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamówienia można składać poprzez:

 • koszyk znajdujący się na stronach sklepu: www.emfarby.pl
 • e-mail, wysyłając zamówienie na adres: emfarby@poczta.onet.pl
 • infolinię, dzwoniąc pod numer (+48) 608599007, 512290541 w godzinach 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

 

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

 

3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • gotówka przy odbiorze
 • przelew bankowy
 • W celu świadczenia Usługi PayU, Operator będzie przekazywał PayU następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do świadczenia Usługi PayU: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie świadczenia Usługi PayU, PayU jest niezależnym od Operatora administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Operatora do PayU, w rozumieniu RODO.
 • Dane osobowe Użytkowników przekazane przez Operatora do PayU będą przetwarzane zgodnie z obowiazującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.

4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

 

5. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.

 

6. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują sie błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

 

7. W przypadku zamówień powyżej kwoty 2 000 PLN lub realizowanych na indywidualne zamówienie, sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez kupującego.

 

III. DOSTAWA I KOSZT TRANSPORT

 

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem Kuriera DPD ( więcej o koszcie dostawy w zakładce KOSZT DOSTAWY) oraz za pośrednictwem PACZKOMATÓW INPOST

 

2. Sklep umożliwia odbiór osobisty zamówień w Janowie Lubelski (ul. Biała Pierwsza 10a, 23-300 Janów Lubelski), w celu usprawnienia realizacji prosimy o wcześniejszy kontak tel. lub mailowy.

 

3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do klienta.

 

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 

IV. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE

Na podstawie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz.271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy drogą mailową na adres emfarby@poczta.onet.pl Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. W przypadku nie spisania protokołu szkody prosimy o zrobienie zdjęcia uszkodzonego towaru i wysłania do nas na maila emfarby@poczta.onet.pl  Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie dokonania jednej z w/w czynności.

 2. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem) odesłać na adres:

Firma Handlowo-Usługowa „Em-Farby” Krzysztof Tyra,

ul. Biała Pierwsza 10a,

23-300 Janów Lubelski
z dopiskiem zwrot

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

 

3. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne lub przy wykorzystaniu poczty email oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymaną wraz z nim paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu (Koszt zwortu ponosi Kupujący, który odstąpił od umowy).

 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (wprowadzanych i generowanych w procesie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z emfarby.pl , w tym informacje o aktywności Użytkownika w ramach emfarby.pl), jak również danych osobowych Użytkownika Niezarejestrowanego (udostępnionych w ramach emfarby.pl ) jest Emfarby.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, a także w celach związanych z prowadzeniem badań statystycznych, analitycznych oraz badaniem satysfakcji Użytkownika, jak również w innych celach określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 1. Emfarby może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym z wykorzystaniem operacji profilowania, na zasadach określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego są:

  a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy (m.in. komunikacja z Użytkownikiem w celu przesyłania mu ofert handlowych, zaproszeń do składania ofert i innych podobnych komunikatów związanych z funkcjonowaniem emfarby.pl );

  b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Emfarby, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (m.in. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć w ramach emfarby.pl );

  c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Emfarby (m.in. komunikacja z Użytkownikiem Niezarejestrowanym poprzez strony internetowe, w tym poprzez czat);

  d) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Emfarby (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji w związku z marketingiem bezpośrednim produktów i usług.

  Więcej informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Emfarby , w tym realizowanych przez Emfarby prawnie uzasadnionych interesów, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

3.Dane osobowe Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego mogą być przekazywane:

a) podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Operatorze (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy);b) podmiotom świadczącym na rzecz Operatora lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.4

4.Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych przez Operatora, w tym przekazywania ich poza Europejski Obszar Gospodarczy, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

5. Korzystanie z emfarby.pl jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z założeniem Konta jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu przysługują określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika (Użytkownika Niezarejestrowanego); (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych; (vi) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (vii) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

7. Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

8. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym u Operatora inspektorem ochrony danych poprzez adres email emfarby@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy EmFarby (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

9. Więcej informacji na temat korzystania z przysługujących Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

 

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.emfarby.pl.

 

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.emfarby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Opowiemy na wszystkie pytania

email: emfarby@poczta.onet.pl

tel 608 599 007